มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากRoyal Roads University

canada

573

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Environmental Practice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2.5+ YEARS (DEGREE COMPLETION)

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021, 10 พฤษภาคม 2021

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Environmental Practice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2.5+ YEARS (DEGREE COMPLETION)

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021, 10 พฤษภาคม 2021

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Environmental Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1-2 YEARS (DEGREE COMPLETION)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 7 กันยายน 2021

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Royal Roads เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัย และประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

  • ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในเขตชายฝั่งแปซิฟิค
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพ
  • องค์ประกอบของนักศึกษานานาชาติกว่า 60 ประเทศ
  • จำนวนนักศึกษาที่ในชั้นเรียน 35 คน เพื่อการสอนที่ดี