มี 29 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากRoyal Roads University

canada

573

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021

CAD$21,497.50 (497,540 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Asia Pacific Trade and Investment

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Business Development in International Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 7 เดือน

เริ่มเรียน - 26 ตุลาคม 2020, 25 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Corporate Social Innovation

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Global Leadership

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 เดือน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Leadership

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 14 ธันวาคม 2020, 19 เมษายน 2021, 7 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Management and Leadership

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 2 พฤศจิกายน 2020

วันปิดรับสมัคร

2 August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Management Consulting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 10 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Personal and Professional Leadership Development

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Professional Communication Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Project Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Strategic Global Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Royal Roads เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัย และประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

  • ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในเขตชายฝั่งแปซิฟิค
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพ
  • องค์ประกอบของนักศึกษานานาชาติกว่า 60 ประเทศ
  • จำนวนนักศึกษาที่ในชั้นเรียน 35 คน เพื่อการสอนที่ดี