มี 7 หลักสูตรการสื่อสารศึกษาระดับจากRoyal Roads University

canada

525

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Environmental Education and Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 เดือน

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 12 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Professional Communication Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Strategic Global Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Environmental Education and Communication

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR (APPROXIMATELY)

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 12 กรกฎาคม 2021

CAD$19,140.00 (437,066 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Intercultural and International Communication

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 6 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Professional Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 3 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

CAD$15,929.50 (363,753 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Environmental Education and Communication

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 12 กรกฎาคม 2021

CAD$16,589.50 (378,825 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Royal Roads เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัย และประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

  • ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในเขตชายฝั่งแปซิฟิค
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพ
  • องค์ประกอบของนักศึกษานานาชาติกว่า 60 ประเทศ
  • จำนวนนักศึกษาที่ในชั้นเรียน 35 คน เพื่อการสอนที่ดี