มี 3 หลักสูตรการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับจากRoyal Roads University

canada

218

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Global Tourism Management

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

8 June 2020

CAD$20,790.00 (479,010 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Tourism Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FROM 3 TO 18 MONTHS

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 23 มีนาคม 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

วันปิดรับสมัคร

20 December 2019, 2 August 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Tourism Management

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

27 January 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้