มี 2 หลักสูตรการฝึกสอนระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากRoyal Roads University

canada

218

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Advanced Coaching Practices

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 14 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

14 June 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Executive Coaching

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 31 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

6 January 2020, 31 May 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้