เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 7 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจากRoyal Roads University

canada

1059

12

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Environmental Practice

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2.5+ YEARS (DEGREE COMPLETION)

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 6 กันยายน 2021, 6 มกราคม 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 5 กันยายน 2022, 9 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

6 June 2021, 6 October 2021, 9 February 2022, 5 June 2022, 9 October 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Environmental Education and Communication

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 เดือน

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 กรกฎาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

11 April 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Sustainable Community Development

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$8,339.00 (฿ 209,537) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Environmental Education and Communication

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR (APPROXIMATELY)

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 กรกฎาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

11 April 2022

CAD$19,523.00 (฿ 490,562) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Environment and Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

6 June 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Arts in Environmental Education and Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 กรกฎาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

11 April 2022

CAD$16,921.50 (฿ 425,193) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Environmental Practice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2+ ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022, 3 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

31 May 2021, 4 October 2021, 6 June 2022, 3 October 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Royal Roads University

มหาวิทยาลัย Royal Roads เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัย และประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

  • ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในเขตชายฝั่งแปซิฟิค
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีรูปแบบเฉพาะและเน้นความเป็นมืออาช
  • ชุมชนนักศึกษานานาชาติกว่า 60 ประเทศ
  • อัตราจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อชั้นเรียนที่ 35 คน เพื่อให้เข้าถึงอ