มี 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจระดับจากRyerson University

canada

169

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Commerce in Business Technology Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - FULL TIME: FOUR YEAR; DIRECT ENTRY TO THIRD YEAR; DEGREE COMPLETION; FIVE-YEAR CO-OP

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้