มี 1 หลักสูตรวารสารศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากRyerson University

canada

196

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Journalism

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$26,291.16 (611,753 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้