มี 1 หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวระดับจากRyerson University

canada

166

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Commerce (Honours) in Hospitality and Tourism Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้