มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากRyerson University

canada

171

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering in Industrial Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$29,218.75 (672,624 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้