มี 1 หลักสูตรปรัชญา (ทฤษฎี)ระดับจากSimon Fraser University

canada

469

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Theory and Practice

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 18 เทอม

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้