มี 9 หลักสูตรการสื่อสารศึกษาระดับจากSimon Fraser University

canada

471

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Anthropology and Communication Joint Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Communication and Interactive Arts and Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in English and Communication Joint Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Sociology and Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Communication and Interactive Arts and Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 18 เทอม

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Communication

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Global Communication Double Degree

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITHIN TWO CALENDAR YEARS, AND NO LONGER THAN FOUR CALENDAR YEARS

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้