มี 3 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSimon Fraser University

canada

498

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education in Education Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 150 UNITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 January 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of General Studies in Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 January 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of General Studies in Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 January 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้