มี 1 หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (ไม่ใช่ทางการแพทย์)ระดับจากSimon Fraser University

canada

537

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Forensic Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 18 UNITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 January 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้