มี 1 หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (ไม่ใช่ทางการแพทย์)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSimon Fraser University

canada

472

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Forensic Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM TOTAL OF 18 UNITS

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้