มี 3 หลักสูตรสรีรวิทยาระดับจากSimon Fraser University

canada

441

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science in Biomedical Physiology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Physiology and Kinesiology

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 15 เทอม

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Biomedical Physiology and Kinesiology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้