เรียนต่อ แคนาดา ที่ St. Francis Xavier University

canada

60

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts and Science in Climate and Environment

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts and Science in Health

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Human Kinetics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Public Policy and Governance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Major - Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Major - Aquatic Resources

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Major - Catholic Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Major - Celtic Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Major - Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Major - Development Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Major - Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Major - English

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 233,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้