มี 4 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากSt. Francis Xavier University

canada

42

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts with Major - Aquatic Resources

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 226,967) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science with Major in Aquatic Resources

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 226,967) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science with Major in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 May 2021

CAD$9,094.82 (฿ 226,967) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (M.Sc.) in Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

CAD$5,835.00 (฿ 145,616) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้