เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Healthcare Learning

uk

71

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced General Dental Practice MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Clinical and Diagnostic Oral Sciences

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

£18,000.00 (฿ 805,369) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Digital Dentistry

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Endodontics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2022

£30,000.00 (฿ 1,342,282) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Facial Aesthetics

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Oral Implantology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Oral Surgery

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Orthodontics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Periodontics MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Restorative & Aesthetic Dentistry MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse