ทั้งหมดที่ Healthcare Learning อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

21

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced General Dental Practice MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Clinical and Diagnostic Oral Sciences

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£18,000.00 (฿ 736,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Digital Dentistry

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Endodontics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

£30,000.00 (฿ 1,226,730) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Facial Aesthetics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Pharmacy Administration & Policy Regulation

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Oral Implantology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Oral Surgery

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Orthodontics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Periodontics MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Restorative & Aesthetic Dentistry MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้