มี 5 หลักสูตรการผลิตอาหารและเครื่องดื่มระดับจากCentennial College

canada

7928

53

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Baking Skills

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$14,502.50 (330,000 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Culinary Skills

เข้าชม74ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$14,502.50 (330,000 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Baking and Pastry Arts Management

เข้าชม55ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$14,502.50 (330,000 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Food Media

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$14,502.50 (330,000 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Food Tourism

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$14,502.50 (330,000 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นายจ้างกว่า 94% มีความพึงพอใจถึงพึงพอใจมากในการจ้างงานนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซ็นทินัล

  • หนึ่งในสถาบันการศึกษานานาชาติในแคนนาดา
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาที่สะท้อนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เ