มี 28 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากGeorge Brown College

null

780

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Acting for Media Program (P107)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (฿ 329,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Commercial Dance Program (P106)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$21,495.00 (฿ 493,553) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dance Performance Preparation Program (P101)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (฿ 329,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dance Performance Program (P105)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$14,330.00 (฿ 329,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Design Management Program (Postgraduate) (G401)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,600.00 (฿ 335,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Business Industry Program (F112)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (฿ 329,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Management Program (F102)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (฿ 329,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Techniques and Design Program (F113)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (฿ 329,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Game - Art Program (G119)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (฿ 329,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Gemmology Program (F105)

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (฿ 329,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graphic Design Program (G102)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (฿ 329,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Interdisciplinary Design Strategy (Postgraduate) at the Institute Without Boundaries Program (G414)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,600.00 (฿ 335,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย George Brown เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายและเป็นมิตรตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโตรอนโตซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา

  • บัณฑิตกว่า 24,000 คนจาก George Brown ทำงานในระดับบังคับบัญชา
  • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 170 หลักสูตร
  • 84% ของบัณฑิตมีงานทำภายใน 6 เดือนหลังจบการศึกษา
  • 98% ของหลักสูตรมีโอกาสได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ