มี 13 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากGeorge Brown College

canada

795

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Analytics for Business Decision Making Program (Postgraduate) (B412)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 MONTHS (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Consulting Program (Postgraduate) (B414)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 MONTHS (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Digital Media Marketing Program (Postgraduate) (B413)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 MONTHS (2 SEMESTERS IN-CLASS, 1 SEMESTER WORK EXPERIENCE)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Entrepreneurship Management Program (Postgraduate) (B416)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 MONTHS (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Financial Planning Program (Postgraduate) (B407)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 MONTHS (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Human Resources Management Program (Postgraduate) (B408)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 MONTHS (2 SEMESTERS IN-CLASS, 1 SEMESTER WORK EXPERIENCE)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Information Systems Business Analysis Program (with Experiential Learning Capstone) (T405)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

CAD$21,900.00 (506,856 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

International Business Management Program (Postgraduate) (B411)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 MONTHS (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Fashion Management (Postgraduate Certificate) Program (F412)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Project Management Program (Postgraduate) (B415)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 MONTHS (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Sport and Event Marketing Program (Postgraduate) (B400)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 MONTHS (2 SEMESTERS IN-CLASS, 1 SEMESTER WORK EXPERIENCE)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Strategic Relationship Marketing Program (Postgraduate) (B409)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 MONTHS (2 SEMESTERS IN-CLASS, 1 SEMESTER WORK EXPERIENCE)

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

CAD$14,600.00 (337,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย George Brown เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายและเป็นมิตรตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโตรอนโตซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา

  • บัณฑิตกว่า 24,000 คนจาก George Brown ทำงานในระดับบังคับบัญชา
  • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 170 หลักสูตร
  • 84% ของบัณฑิตมีงานทำภายใน 6 เดือนหลังจบการศึกษา
  • 98% ของหลักสูตรมีโอกาสได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ