มี 2 หลักสูตรการเงินระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากGeorge Brown College

canada

723

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Business Administration - Finance (B130)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$14,330.00 (330,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business - Finance (B133)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$14,330.00 (330,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้