มี 4 หลักสูตรหัตถกรรมและงานฝีมือระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากGeorge Brown College

canada

723

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Jewellery Arts (F114)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$14,330.00 (330,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Gemmology (F105)

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$14,330.00 (330,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Jewellery Essentials (F111)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$14,330.00 (330,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Jewellery Methods (F110)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$14,330.00 (330,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้