มี 1 หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากGeorge Brown College

canada

666

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Culinary Management (Integrated Learning) (H116)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 CONSECUTIVE SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,330.00 (329,881 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้