มี 2 หลักสูตรการจัดเลี้ยงระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาจากGeorge Brown College

canada

616

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Food and Beverage Management – Restaurant Management (H132)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,330.00 (333,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Hospitality - Hotel Operations Management (H133)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,330.00 (333,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้