มี 2 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากGeorge Brown College

canada

626

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Culinary Management (Integrated Learning) (H116)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 CONSECUTIVE SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,330.00 (331,469 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Early Childhood Education (C100)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS) OR 18 MONTHS CONTINUOUS WITH SUMMER CLASSES.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (331,469 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้