มี 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครูระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากGeorge Brown College

canada

719

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in College Teachers Training for Internationally Educated Professionals (R403)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$14,600.00 (336,311 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้