มี 2 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากSt. Clair College

canada

157

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in International Business Management - Logistics System

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Supply Chain Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้