มี 2 หลักสูตรการบริหารวิชาชีพเพื่อสุขภาพระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากSt. Clair College

canada

157

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Office Administration - Health Services

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Office Administration - Health Services (Fast Track)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS - ONTARIO COLLEGE DIPLOMA (DELIVERED IN LESS THAN 1 YEAR)

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กันยายน 2020

CAD$13,816.86 (318,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้