มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมการปรับอากาศระดับจากSt. Clair College

canada

208

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้