ทั้งหมดที่ Humber College แคนาดา

null

4437

46

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Animation - 3D

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$18,340.00 (424,224 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Business Administration

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$15,412.00 (356,497 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Business Administration (Co-op)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,412.00 (356,497 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$15,412.00 (356,497 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Child and Youth Care

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,412.00 (356,497 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Child and Youth Care - Accelerated

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$22,908.00 (529,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,412.00 (356,497 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,412.00 (356,497 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Construction Engineering Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,412.00 (356,497 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Electromechanical Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$16,532.00 (382,403 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$16,532.00 (382,403 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Film and Television Production

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$17,840.00 (412,659 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Humber จะมอบความรู้ทฤษฎี, เสริมด้วยการเรียนภาคปฏิบัติพร้อมห้องทดลองและสถานที่เรียนอันทันสมัยเพื่อปลดปล่อยแนวคิดด้านนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ

  • หนึ่งในวิทยาลัยอันหลากหลายครอบคลุมและน่าตื่นเต้นของแคนาดา
  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 6,500 คนจากมากกว่า 130 ประเทศ
  • หลักสูตรเต็มเวลามากกว่า 180 หลักสูตรใน 6 คณะเรียน
  • ได้ฝึกงานในต่างประเทศและเรียนหนึ่งภาคเรียนในต่างประเทศ