มี 1 หลักสูตรนานาชาติศึกษาระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไปจากHumber College

canada

4072

31

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Ontario Graduate Certificate in International Development

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$24,588.00 (556,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้