มี 2 หลักสูตรการผลิตและผลผลิตระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากHumber College

canada

4072

31

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Carpentry and Renovation Technician

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$22,908.00 (518,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Industrial Woodworking Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$24,588.00 (556,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้