มี 1 หลักสูตรมัลติมีเดีย (คอมพิวเตอร์)ระดับจากConfederation College

canada

96

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Digital Media Production

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้