มี 1 หลักสูตรระบบควบคุม (การผลิต)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากConfederation College

canada

133

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Instrumentation Engineering Technician - Process Automation and Control

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$16,093.00 (370,702 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้