ทั้งหมดที่ Camosun College แคนาดา

null

118

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Certificate in Accounting and Finance

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

CAD$17,025.00 (406,906 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Certificate in Computer Network Electronics Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8-12 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Two Semesters plus optional internship

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts Degree in Economics

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,560.00 (347,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts Degree in English

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,560.00 (347,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts Degree in General Arts

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,560.00 (347,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts Degree in Pre - Social Work

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,560.00 (347,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts Degree in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,560.00 (347,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science Degree in Biology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,560.00 (347,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science Degree in General Science

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,560.00 (347,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Athletic and Exercise Therapy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$18,212.50 (435,288 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration in Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$14,560.00 (347,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้