มี 1 หลักสูตรจิตวิทยา (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCamosun College

canada

135

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts Degree in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

CAD$14,560.00 (332,481 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้