มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟท์แวร์ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากSheridan College (Ontario)

canada

193

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Computer Systems Technician - Software Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$17,692.00 (411,665 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้