มี 2 หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยระดับPathways สู่ระดับปริญญาตรีจากSheridan College (Ontario)

canada

161

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Early Childhood Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$17,401.00 (399,135 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Early Childhood Education - Intensive

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,401.00 (399,135 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้