มี 2 หลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยีระดับจากSheridan College (Ontario)

canada

155

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology - Design and Drafting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$18,554.00 (431,290 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology - Design and Drafting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$18,554.00 (431,290 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้