เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 1 หลักสูตรการพยาบาลฝึกหัดระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากSheridan College (Ontario)

canada

143

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Practical Nursing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 10 พฤษภาคม 2021

CAD$20,868.00 (฿ 494,110) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้