มี 2 หลักสูตรการเชื่อม (ทั่วไป)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากSheridan College (Ontario)

canada

193

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Welding and Fabrication Technician/Welding Techniques

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$18,443.00 (429,139 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Welding and Fabrication Technician/Welding Techniques

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$18,443.00 (429,139 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้