มี 2 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากConestoga College

canada

661

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering - Power Systems Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$13,800.00 (317,883 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in Power Engineering Techniques - 4th Class

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$12,500.00 (287,938 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้