มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากConestoga College

canada

220

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering - Power Systems Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

CAD$13,800.00 (฿ 317,989) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Advanced Diploma in Energy Systems Engineering Technology - Electrical (Optional ...

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,500.00 (฿ 288,034) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Certificate in Renewable Energy Techniques

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 28 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 17 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้