มี 5 หลักสูตรสุขภาพศึกษาระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากConestoga College

canada

219

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Ontario College Certificate in Medical Office Practices

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,500.00 (฿ 287,016) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,500.00 (฿ 287,016) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

CAD$12,500.00 (฿ 287,016) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Diploma in Fitness and Health Promotion

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,500.00 (฿ 287,016) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Diploma in Hearing Instrument Specialist

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,500.00 (฿ 287,016) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้