มี 2 หลักสูตรการเชื่อม (ทั่วไป)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากNiagara College

canada

535

4

Certificate in Welding Techniques

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,950.00 (324,594 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Welding Technician

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,950.00 (324,594 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้