เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ แคนาดา ที่ North Island College

canada

73

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Certificate in Global Tourism and Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$12,640.00 (฿ 324,857) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Digital Design and Development Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

CAD$14,045.00 (฿ 360,966) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Global Tourism and Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$12,640.00 (฿ 324,857) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts Degree in English

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021

CAD$17,256.00 (฿ 443,491) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts Degree in Humanities and Social Sciences

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

CAD$17,256.00 (฿ 443,491) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science Degree in Science, Technology, Engineering and Math

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

CAD$17,256.00 (฿ 443,491) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration - Accounting

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

CAD$14,050.00 (฿ 361,095) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration - General Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

CAD$14,050.00 (฿ 361,095) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration - Marketing

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

CAD$14,050.00 (฿ 361,095) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Business Administration Post Degree Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

CAD$14,045.00 (฿ 360,966) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Business Administration Post Degree Diploma in Global Business Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

CAD$12,640.00 (฿ 324,857) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Business Administration Post Degree Diploma in Pre-Professional Accountant

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$12,640.00 (฿ 324,857) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้