มี 6 หลักสูตรการจัดการการต้อนรับระดับจากNorth Island College

canada

68

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Certificate in Global Tourism and Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$12,640.00 (฿ 317,610) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Global Tourism and Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$12,640.00 (฿ 317,610) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Tourism and Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$14,515.00 (฿ 364,724) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Tourism and Hospitality Management, Adventure Guiding Option

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$20,035.00 (฿ 503,427) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Tourism and Hospitality Management, Hospitality Option

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

CAD$17,325.00 (฿ 435,332) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Tourism and Hospitality Management, Sustainable Tourism Option

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

CAD$17,325.00 (฿ 435,332) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้