มี 6 หลักสูตรการจัดการการต้อนรับระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากNorth Island College

canada

73

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Certificate in Global Tourism and Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

CAD$12,150.00 (277,946 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Global Tourism and Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Tourism and Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

CAD$13,950.00 (319,123 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Tourism and Hospitality Management, Adventure Guiding Option

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Tourism and Hospitality Management, Hospitality Option

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Tourism and Hospitality Management, Sustainable Tourism Option

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้