มี 25 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากFanshawe College

null

1986

13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Interactive Media Development - 3D Visualization

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$16,627.30 (382,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Doula Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in General Arts and Science - One Year (Co-op)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$16,335.88 (376,057 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Human Services Foundation

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,923.30 (366,559 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Pre-Media

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,923.30 (366,559 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Broadcasting - Radio

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Broadcasting - Television and Film Production

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$17,381.30 (400,123 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Developmental Services Worker

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,923.30 (366,559 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Interactive Media Design

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$16,627.30 (382,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Journalism - Broadcast

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Protection, Security and Investigation

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,923.30 (366,559 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Social Service Worker

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,923.30 (366,559 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

90.3% ของผู้สำเร็จการศึกษาจาก Fanshawe ได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา และมีผู้จ้างงานถึง 85.8% ที่พึงพอใจกับผลการทำงาน

  • หนึ่งในวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดใน Ontario มีกว่า 200 หลักสูตร
  • วิทยาเขตอันสวยงามในพื้นที่ 100 เอเคอร์ใน “ป่าใจกลางเมือง”
  • ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับสูงในด้านคุณภาพการศึกษา(KPIs)
  • ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรชั้นนำ